top of page

                  הסדר נושים

הסדר נושים, כשמו כן הוא: החייב מגיע להסדר חובותיו עם כל אחד מנושיו,

שבו הוא משלם חלק מהחוב, והחלק הנותר נמחק לצמיתות. כמובן שתהליך זה

אפשרי, רק כאשר יש לחייב אפשרות להציע סכום כסף לנושיו, או כאשר הוא מצליח

לגייס הלוואה מקרובים או בני משפחה, או שילוב של אלה (ברור שבנק לא ייתן הלוואה

לחייב במצב זה, מה גם שבדרך כלל, הבנקים הם חלק מהנושים).

למי מתאים הליך הסדר נושים? ראשית, תנאי הכרחי הוא, שלחייב אין נכסים

כלשהם הניתנים לעיקול ומימוש על ידי הנושים לטובת גביית החובות. שנית, על

החייב לשכנע את נושיו, שאין להם סיכוי לגבות את החובות, לא כעת ולא בעתיד

הנראה לעין, וכי המשך נקיטת הליכי הוצאה לפועל, לא יביא להם תועלת. בהתקיים

שני התנאים הללו, יש מקום להציע לנושים הסדר.  ככל שהחובות ישנים יותר, וככל

שהנושים מיצו את הליכי ההוצאה לפועל ללא הצלחה לגבות סכומים משמעותיים,

כך יגדל הסיכוי להגיע להסדר נוח לחייב. התהליך מתבצע במשא ומתן המנוהל על

ידי בא כוח החייב מול עורכי הדין של הנושים, עד להגעה להסכמה. חשוב לציין, שיש גם אפשרות לקיים הליך הסדר נושים תחת פיקוחו של בית המשפט, אם כהליך יזום ככזה מראש,  ואם במסגרת הליכי פשיטת רגל.

היתרון של הסדר נושים, להבדיל מנקיטת הליך פשיטת רגל הינו, שההליכים מתנהלים מחוץ לכותלי בית המשפט, החייב איננו נתון לפיקוח כונס הנכסים הרשמי, איננו מחויב בהגשת דו"חות כספיים חודשיים על הכנסותיו והוצאותיו, איננו עומד בפני חקירות של המנהל המיוחד של פושט הרגל וכיו"ב. הליכי המו"מ מתנהלים בין עורכי הדין של הצדדים, ובסופו של דבר התוצאה זהה לזו של פשיטת הרגל, דהיינו, מחיקת החובות.

חשוב לציין, כי בטרם כניסה להליך כזה, עורך הדין המייצג צריך לתכנן עם הלקוח, אילו הליכים חלופיים ניתן לנקוט, באם המו"מ לא יעלה יפה. מטבע הדברים,  במקרים רבים פניה יזומה לנושים עם הצעה להסדר מעוררת את "הדוב מרבצו", במיוחד בתיקים שלא היו פעילים תקופה ארוכה, ולכן חשוב להכין תוכנית מגירה מושכלת, למקרה שלא יושג הסדר.

למשרדנו ניסיון רב בביצוע הסדרי נושים לחייבים, וסיומם בתוצאות טובות מאוד ללקוח, כלומר מחיקת החובות תמורת תשלום נמוך מאוד.

***המידע האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד, ואין לראות בו יעוץ משפטי או תחליף לייצוג על ידי עורך דין

bottom of page