top of page

אזרחות פורטוגלית  לצאצאי מגורשי ספרד

משרדנו מטפל בבקשות לאזרחות ספרדית ואזרחות

פורטוגלית  בהתאם לחוקים שנחקקו בספרד ופורטוגל

בשנת 2015 , אשר מטרתם מתן אפשרות לצאצאי מגורשי

ספרד ופורטוגל לקבל דרכון ואזרחות ספרדית או פורטוגלית.

 

דרכון פורטוגלי או דרכון ספרדי הינו דרכון אירופאי לכל דבר,

מאחר ושתי המדינות חברות באיחוד האירופי.

כיצד תוכלו לדעת אם הנכם זכאים לבקש אזרחות

ספרדית/פורטוגלית לפי החוקים המיוחדים הנ"ל ?

אם אתם או הוריכם או סבא וסבתא שלכם יוצאי צפון

אפריקה, טורקיה, בולגריה, יוון , יוגוסלביה (לשעבר),

הבלקן, ( או מדינות אחרות בהן התקיימה קהילה של 

צאצאי מגורשי ספרד), משרדנו יוכל לבדוק עבורכם את

זכאותכם . הבדיקה הראשונית הינה ללא עלות. 

במידה שנמצאתם זכאים, משרדנו ילווה את התהליך

מתחילתו בארץ, דרך ההליכים הדרושים בספרד או

פורטוגל ועד לסיומו.

משרדנו דובר השפות  ספרדית, אנגלית ועברית, ובעל הקשרים הנחוצים בארץ ובחו"ל שיסייעו להצלחת התהליך.

משרדנו דובר השפות  ספרדית, אנגלית ועברית. אנו מטפלים בבקשות לאזרחות ספרדית ופורטוגלית עבור ישראלים צאצאי מגורשי ספרד. משרדנו מלווה את התהליך מתחילתו בארץ דרך ההליכים הדרושים בספרד או פורטוגל ועד סיומו.

החוק הפורטוגלי הקובע את התנאים להענקת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד נכנס לתוקפו בחודש מרס 2015. 

 

על מבקשי האזרחות הפורטוגלית להוכיח בין השאר את אילן היוחסין המשפחתי והשתייכותו לקהילה ספרדית שמקורה ביהדות מגורשי ספרד. החוק העניק לוועדות  שמונו מתוך הקהילה היהודית בפורטו או ליסבון את הסמכות להעניק  תעודה המעידה על השתייכותו של המבקש לקהילה ספרדית על פי תנאי החוק, וזאת בין השאר בהתבסס על שם המשפחה, השפה המדוברת במשפחה, אילן היוחסין, ההיסטוריה המשפחתית וכיוצ"ב אלמנטים המצביעים על המוצא והקשר ההיסטורי.

משרדנו מסייע ללקוחותיו לקבל את אישור הועדה המוסמכת בקהילה הפורטוגלית וכל פועל בשיתוף פעולה עם עורכי דין בפורטוגל הדרושים להמשך התהליך.

בשונה מהחוק הספרדי, החוק הפורטוגלי איננו מוגבל בזמן (נכון להיום).

thumb-1920-518959.jpg
bottom of page