top of page
עו"ד אסתר כהן צרויה

אודות עורכת דין אסתר כהן צרויה

עורכת הדין אסתר כהן צרויה בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב

משנת 1988, חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1989, ובעלת משרד עצמאי

משנת 1995. עו"ד צרויה מוסמכת כמגשרת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2001.

חברה במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין משנת 2010, שם שימשה כבוררת על פי

מינוי של ראש לשכת עורכי הדין, בסכסוכים חוזיים בין גופים עסקיים. עו"ד אסתר כהן

צרויה שימשה כתובעת בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, שם ייצגה את

הלשכה, בתביעות נגד עורכי דין בגין עבירות אתיות.

במשך שנות פעילותה, בהן ייצגה לקוחות בכל הערכאות המשפטיות לרבות בבית המשפט

העליון, עו"ד אסתר כהן צרויה ניהלה אלפי תיקים בתחומים הבאים: מקרקעין, תביעות כספיות, חוזים, פשיטות רגל, כינוסי נכסים, מגוון תביעות אזרחיות ומסחריות וסכסוכי ירושה.

עם השנים, עיסוקה מתמקד בעיקר בסכסוכי ירושה לרבות ניהול עיזבונות, סכסוכי מקרקעין, וליווי לקוחות בהסכמי מכר מקרקעין. בנוסף לעברית, עו"ד כהן צרויה שולטת בשפות אנגלית וספרדית, ומייצגת גם תושבי חוץ בעלי נכסי מקרקעין בישראל.

עו"ד אסתר כהן צרויה מקפידה להשתתף באופן תדיר בהשתלמויות מקצועיות בנושאים הקשורים בתחום עיסוקה, ובמיוחד בתחום דיני ירושה, מקרקעין ומיסוי מקרקעין.

בניהול הליכים משפטיים של ירושה, בהם מעורבים ידועים בציבור, קיים נטל הוכחה

נוסף מעבר להוכחת זכויות הירושה הרגילות. במקרים רבים הזכויות של ידועים בציבור

אינן מעוגנות בצורה מסודרת, לא בצוואה, לא בהסכם ולא ברישום מסודר של נכסים

וחשבונות על שמם. כדי לממש את הזכויות הבלתי מוכחות הללו, קיים הצורך לנקוט

בהליכים משפטיים מורכבים,אותם עו"ד צרויה מבצעת.

עו"ד אסתר כהן צרויה צברה ניסיון רב בהוכחת מעמדם של ידועים בציבור לאחר

פטירתו של אחד מבני הזוג, ובעלת ניסיון עשיר וידע רב בתחום של ניהול סכסוכי ירושה, בהם מעורבים ידועים בציבור.

bottom of page