top of page

ניהול נכסים של תושבי חוץ

בישראל קיימים לא מעט נכסי מקרקעין הנמצאים בבעלות תושבי חוץ. טיפול בנכסים מרחוק הנו משימה לא פשוטה, במיוחד כאשר אותם נכסים מושכרים, או מצויים בתהליכי בניה, לדוגמא בפרויקטים של תמ"א 38 , פינוי-בינוי, שיפוץ וכיו"ב, או כאשר מתנהלים בקשר לנכס  הליכים משפטיים בבית המשפט או מחוצה לו . בכל אותם מקרים, חשוב  שלבעלי הנכסים יהיה ייצוג משפטי קבוע בארץ, כדי לטפל בכל הסוגיות הנדרשות. כמו כן חשוב, שלבעלי הנכסים תהיה כתובת בישראל, שאליה יופנו המכתבים וההודעות מהרשויות בכל הנוגע לנכסים אלה. חשוב לזכור, שכאשר מתנהלים הליכים משפטיים ו/או מנהליים למיניהם, קיימים מועדים הקבועים בחוק, שבהם ניתן להגיש תגובות, בקשות, כתבי הגנה,תביעות מטעם בעלי הנכסים וכיו"ב. אם המועדים חולפים מבלי שננקטה כל פעולה, זכויותיו של בעל הנכס עלולות להיפגע. לכן, כאשר לבעל הנכס יש נציגות משפטית קבועה בישראל, אשר שומרת על זכויותיו, מובטח לו שענייניו מטופלים באופן שוטף וכראוי.

משרדנו מייצג תושבי חוץ בעלי מקרקעין בישראל בכל הקשור לניהול נכסיהם:

השכרת הנכס

קניה/מכירה של נכס

ייצוג בכל העניינים השוטפים של הנכס (ייצוג בבעיות משפטיות, גביית שכר דירה, אחזקה, וכו' )

***המידע האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד, ואין לראות בו יעוץ משפטי או תחליף לייצוג על ידי עורך דין

bottom of page