top of page

דיני מקרקעין בישראל

דיני המקרקעין בישראל הינו ענף משפטי מורכב ורחב היקף, הכולל בחובו תחומי עסוק שונים המצריכים ידע והתמחות ייחודית לכל תחום ותחום. החוק העיקרי שעוסק בנושא הינו חוק המקרקעין התשכ"ט 1969, ואליו מצטרפים חוקים נוספים, לרבות חוקי המכר לסוגיהם, חוק התכנון והבניה , חוק החוזים ועוד. 

אחד מענפי המקרקעין הנפוצים הינו חוזי מכר דירות מגורים יד שניה, וחוזי מכר דירות חדשות הנרכשות מקבלנים.

לאחרונה, התרבו אף העסקאות במסגרת תמ"א 38, תחום נוסף המהווה נגזרת של ענף העסקאות במקרקעין.

רישום זכויות במקרקעין מתבצע בכמה אופנים. כך למשל, נכסים הבנויים על קרקע

בבעלות פרטית ירשמו בלשכת רישום המקרקעין (ב"טאבו"), ודירות מגורים המהוות חלק מ"בית משותף" שנרשם בטאבו תרשמנה על שם בעליהן כזכות בעלות.

לעומת זאת, נכסים ובנינים שנבנו על אדמות מדינה, יהיו לרוב רשומים במנהל מקרקעי ישראל, ובחלק מהמקרים יהיה רישום כפול: הן במנהל והן ב"טאבו", כאשר הזכויות שתרשמנה על שם בעלי הדירות תהיינה מסוג "חכירה".

דירות רבות מצויות שנים ארוכות בהליכי רישום על שם בעליהן, ובתקופת ההמתנה עד לרישום הסופי ב"טאבו" הזכויות רשומות במשרדי החברה הקבלנית שבנתה את הבנין, או במה שנהוג לכנות  "חברות משכנות".

הרישום העדיף הוא כמובן בעלות ב"טאבו", דהיינו רישום בעלות בלשכת רישום המקרקעין.

כך או אחרת, חשוב מאוד לדעת, כי בטרם עשיית עסקה, קיימת רשימה ארוכה של בדיקות משפטיות חשובות,שחובה לערוך מראש. הכלל הוא,שככל שמצב הרישום של הזכויות פחות מתקדם, וטרם רשום ב"טאבו", כך גובר הצורך לבדוק היטב את טיב הזכויות הנמכרות בכל מיני רישומים מקבילים, ולהיזהר מאוד ממלכודות.

תחום המקרקעין כולל בחובו אף לא מעט סכסוכים משפטיים, בגין מחלוקות בין שותפים, בעלי דירות וכיו"ב, ואף בין אלה לבין הרשויות בנושאים שונים ומגוונים.

למשרדנו ניסיון רב בתחום מקרקעין, והוא מיצג לקוחות בעלי נכסים מהארץ ומחו"ל.

למידע נוסף ראה:

קנית/מכירת דירות יד שניה

רכישת דירות מקבלן

ייצוג תושבי חוץ בעלי נכסים בישראל

***המידע האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד, ואין לראות בו יעוץ משפטי או תחליף לייצוג על ידי עורך דין

bottom of page