top of page

אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד

משרדנו מטפל בבקשות לאזרחות ספרדית ואזרחות פורטוגלית 

בהתאם לחוקים שנחקקו בספרד ופורטוגל בשנת 2015 , אשר מטרתם

מתן אפשרות לצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל לקבל דרכון ואזרחות

ספרדית או פורטוגלית.

כיצד תוכלו לדעת האם הנכם זכאים לאזרחות ספרדית/פורטוגלית לפי

החוקים המיוחדים הנ"ל ? אם אתם או משפחתכם יוצאי צפון אפריקה,

טורקיה, בולגריה, יוון , יוגוסלביה (לשעבר), הבלקן, ( או מדינות אחרות

בהן התקיימה קהילה של  צאצאי מגורשי ספרד), משרדנו יוכל לבדוק

את זכאותכם. הבדיקה הראשונית הינה ללא עלות.  

אם נמצאתם זכאים, משרדנו ילווה את התהליך מתחילתו בארץ, דרך

ההליכים הדרושים בספרד או פורטוגל ועד לסיומו.

משרדנו דובר השפות  ספרדית, אנגלית ועברית, ובעל הקשרים

הנחוצים בארץ ובחו"ל שיסייעו להצלחת התהליך.

החוק הספרדי  נכנס לתוקפו בתאריך 01.10.2015 ותוקפו מוגבל בזמן.

 על מבקשי האזרחות  להוכיח את מוצאם הספרדי, וכן להוכיח קשר

מיוחד כיום לספרד בדרכים הקבועות בחוק.

בנוסף, המועמדים נדרשים לעמוד שתי בחינות כתנאי סף: האחת בחינת בקיאות בשפה הספרדית והשנייה, בחינה בנושא היסטוריה ותרבות של ספרד. מועמדים רבים נרשמים לקורסים היחודיים שנפתחו במכון סרוונטס למטרת הכנה לבחינות, והם עוברים את הבחינות בהצלחה.

יאמר מיד, כי למועמד שאיננו מכיר את השפה הספרדית, או שאיננו מוכן להשקיע זמן ומשאבים בלימוד השפה בקורסים היעודים המתקיימים בישראל על ידי מכון סרוונטס הספרדי, מומלץ להגיש בקשה לאזרחות פורטוגלית. על פי החוק הפורטוגלי, לא נדרשות בחינות ולא נדרשת ידיעת השפה הפורטוגזית.

 

עם השלמת הבחינות ואיסוף כל המסמכים הנדרשים על פי החוק, הבקשה מוגשת לספרד ונבדקת על ידי נוטריון ספרדי שהוסמך לכך.

אם הנוטריון מאשר שהמועמד עמד בתנאי החוק במלואם, המועמד יוזמן לפגישה עם הנוטריון בספרד, באחת הערים על פי בחירתו. בפגישה יציג המועמד את המסמכים המקוריים שבידיו, ויחתום בפני הנוטריון על הצהרה לפי החוק.

יש לציין, כי מבקשי האזרחות הפורטוגלית אינם נדרשים להתייצב בפורטוגל, וזהו יתרון נוסף המקל על המועמדים.

לאחר סיום שלב הנוטריון, הבקשה נבדקת על ידי הרשויות הרלוונטיות של ספרד , ובתוך שנה לכל היותר אמור להינתן האישור הסופי להענקת האזרחות.

חשוב לציין, כי נכון להיום, ניתן להגיש מועמדות לקבלת אזרחות ספרדית  עד לא יאוחר מ-1 אוקטובר 2019 , אלא אם כן תוקף החוק יוארך לשנה נוספת (כפי שהוארך בשנה שעברה).

es.png
bottom of page